İzmir, Konya, Mardin, Gaziantep ve Niğde’ye Talih Kuşu Kondu! Dev Yatırım Geliyor

admin

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsalda gelir düzeyini artırmak için yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında şimdiye kadar tamamlanan 16 bin 952 projeye toplamda 5,3 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirdi. Bu projelerle birlikte 11,4 milyar lira tutarında yatırım faaliyete geçirildi.

YATIRIMLARIN KALKINMAYA KATKISI

Bakanlığın verilerine göre, KKYDP ile kırsal kalkınma faaliyetlerinin etkinliği artırılarak yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Doğal kaynakların korunması gözetilerek kırsalda gelir düzeyinin artırılması, tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amaçlanıyor.

YENİ YATIRIM HEDEFLERİ

Bu yıl için planlanan kırsal kalkınma yatırımları ve bireysel sulama projeleriyle ilgili olarak 7 bin projeye 5 milyar lira hibe desteği sağlanarak toplamda 13 milyar lira yatırım yapılması planlanıyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

SULAMA SİSTEMLERİNDE HİBE DESTEĞİ

Bireysel sulama sistemlerine yönelik olarak ise 2007 yılından itibaren yüzde 50 hibeyle modern basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanıyor. Bu kapsamda 2007-2023 yılları arasında 54 bin 111 projeye 5,1 milyon dekar alan modern sulama sistemlerine kavuşturuldu ve bunun için 1,8 milyar lira ödeme yapıldı.

PROJE ÜST LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

KKYDP’nin uygulanma sürecinde her yıl hibeye esas proje üst limitleri güncelleniyor. Sektör kapasitesi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak proje konuları belirleniyor. Bu sene ekonomik yatırımlar için 3-14 milyon lira, altyapı yatırımları için ise 100 bin-3 milyon lira olarak proje üst limitleri belirlendi.

EN ÇOK DESTEKLENEN PROJE TÜRLERİ

Program kapsamında en fazla desteklenen projeler arasında tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve aile işletmeciliği faaliyetlerinin desteklenmesi yer alıyor. Bu projelere en çok İzmir, Konya, Mardin, Gaziantep ve Niğde’de destek sağlandı.

Yorum yapın

vozol 12000 vozol 10000 vozol puff vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri